Wijziging van omstandigheden bij kinderalimentatie

22 mrt 2016

Wanneer echtgenoten besluiten te gaan scheiden dienen er veel afspraken te worden gemaakt. Een van deze afspraken heeft betrekking op de kinderalimentatie voor de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen. De ouders zijn in beginsel vrij om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen. Mochten de ouders in onderling overleg geen overeenstemming bereiken (vastgelegd in een ouderschapsplan) dan stelt de rechter de kinderalimentatie vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de ouders en de behoefte van de kinderen. Op grond van de wet kan de vastgestelde kinderalimentatie worden gewijzigd indien sprake is van gewijzigde omstandigheden, maar wanneer is er nou sprake van gewijzigde omstandigheden? Het gerechtshof Amsterdam heeft hier uitspraak over gedaan (ECLI:NL:GHAMS:2016:429). Het geschil in hoger beroep luidt als volgt.

 

Man en vrouw zijn in 1995 gehuwd. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. In 2006 wordt het huwelijk ontbonden. In het destijds opgemaakte echtscheidingsconvenant is vastgesteld dat de man € 300,- kinderalimentatie per kind per maand aan de vrouw zou betalen. De man verliest in 2011 zijn baan en ontving tot september 2014 een WW-uitkering. Na beëindiging van zijn uitkering in september dient hij een verzoek in bij de rechtbank om de kinderalimentatie te bepalen op € 25,- per kind per maand, omdat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat hij het bedrag van € 300,- niet meer kon betalen. Reden hiervoor is dat hij na zijn ontslag geen ontslagvergoeding heeft ontvangen en zijn inkomen na beëindiging van zijn uitkering zeer beperkt is. De rechtbank wijst het verzoek toe. Hiertegen gaat de vrouw in hoger beroep. De vrouw stelt dat de rechtbank er ten onrechte vanuit is gegaan dat de man niet langer in staat is de overeengekomen kinderalimentatie te betalen. De niet ontvangen ontslagvergoeding is ongeloofwaardig, omdat hij uitgaande van de kantonrechtersformule recht had op ten minste € 80.000,- bruto. De man heeft vervolgens een verklaring overgelegd waaruit blijkt dat hij een ontslagvergoeding van € 24.900,- uitgekeerd zal krijgen. De vrouw stelt zich vervolgens op het standpunt dat de ontslagvergoeding hoger moet zijn geweest en hij tevens onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt wat de herkomst is van zijn inkomen uit vroegere dienstverbanden. Ter zitting bij de rechtbank en in hoger beroep heeft de man als bewijs zijn beëindigingsovereenkomst, aanslagen Inkomstenbelasting, aangifte Inkomstenbelasting en jaaropgaven overgelegd.

 

Het gerechtshof heeft hierover als volgt geoordeeld. Als uitgangspunt geldt dat de man als ouder van de kinderen jegens hen een wettelijke onderhoudsplicht heeft. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden, die van dien aard is dat de hoogte van de kinderalimentatie niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven, is het aan de man om dit voldoende te onderbouwen en zo nodig te bewijzen. In dit geval heeft de man, volgens het gerechtshof, onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële situatie. Het is volgens het gerechtshof duidelijk dat het dienstverband is beëindigd waardoor zijn inkomen is gewijzigd. Echter, de man heeft zijn stelling dat het hem sinds september 2014 aan draagkracht ontbreekt, niet zodanig onderbouwd dat het gerechtshof tot enige vaststelling van een bijdrage kan komen. Het gerechtshof mag er dan ook van uit gaan dat de man nog steeds voldoende draagkracht heeft en het verzoek van de vrouw in hoger beroep dient te worden toegewezen.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden