Wie zijn wij?

Snel Echt scheiden is een initiatief van Lamers Tielemans Advocaten om partners een mogelijkheid te bieden om snel en goedkoop te scheiden. Ervaring leert dat er veel partners zijn die nog goed met elkaar kunnen communiceren en afspraken kunnen en willen maken. In dat geval is het voordelig en snel om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant en vervolgens te laten indienen door een advocaat bij de rechtbank. SnelEchtScheiden.nl biedt de mogelijkheid om snel, eenvoudig en goedkoop te scheiden.

Hierbij is het van belang dat u, in tegenstelling tot veel anderen, op voorhand al persoonlijk contact kunt opnemen met de betreffende advocaat om kennis te maken. Zo weet u vooraf met wie u te maken heeft. Een echtscheiding is immers een persoonlijke kwestie en verdient een persoonlijke aanpak.

Waarom SnelEchtScheiden.nl?

Tegenwoordig zijn er veel partijen die aanbieden om uw echtscheiding te regelen. Naast het feit dat veel van deze partijen geen advocaten zijn en dus niet het gehele traject van echtscheiding kunnen regelen, blijkt dat veel van deze partijen ook geen advies (willen) geven en de afspraken tussen partijen niet correct vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Hierdoor ontstaan in de toekomst veel discussies met onnodige gerechtelijke procedures tot gevolg. De advocaten van SnelEchtScheiden.nl willen dit anders doen.

Deskundig advies

SnelEchtScheiden.nl heeft niet voor niets voor deze naam gekozen. De advocaten staan direct voor u klaar waardoor de echtscheidingsprocedure snel kan zijn.

Belangrijker is echter dat mensen echt van elkaar scheiden. Hiermee bedoelen wij dat de afspraken tussen jullie goed en duidelijk moeten zijn, zodat hier later zo min mogelijk discussie over kan ontstaan. Wij voorzien u van deskundig advies waardoor uw echtscheiding goed verloopt en u daadwerkelijk echt scheid van elkaar. Kortom een snelle echtscheiding.

Persoonlijke benadering

U mag, geheel vrijblijvend, contact opnemen met SnelEchtScheiden.nl om het traject van echtscheiding aan u uit te leggen. Een advocaat zal u graag te woord staan en de procedure van echtscheiding toelichten.

Daarnaast willen de advocaten van SnelEchtScheiden.nl altijd een persoonlijk gesprek met u beiden om de afspraken uit het echtscheidingsconvenant door te nemen en toe te lichten. Bij voorkeur vindt dit gesprek plaats bij de afronding en ondertekening van het echtscheidingsconvenant, waarbij de advocaat ook uw identiteit kan verifiëren en de ondertekening kan controleren.

Lage kosten

Bij een echtscheiding waarbij u samen al afspraken heeft gemaakt zullen de advocaten van SnelEchtScheiden.nl deze afspraken voor u vastleggen in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. De kosten hiervan kunnen laag blijven doordat u samen al overeenstemming hebt bereikt omtrent de afwikkeling van de echtscheiding.

Tevens zal worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Dit betreft een soort subsidie van de overheid, waardoor een deel van de kosten door de overheid worden vergoed en u enkel een eigen bijdrage verschuldigd bent. Een advocaat van SnelEchtScheiden.nl ligt dit graag nader toe en kan u mededelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Snelle afwikkeling

Na uw aanmelding probeert de betreffende advocaat zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen. Het opstellen van het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan is mede afhankelijk van uw input, maar kan binnen enkele dag worden afgerond. Hierna zal de advocaat door een verzoekschrift uw afspraken indienen bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken.

Indien gewenst kan de echtscheiding snel worden opgepakt, echter passen de advocaten de snelheid volledig aan aan uw wensen. Een echtscheiding is immers een persoonlijke kwestie en verdient een persoonlijke aanpak.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden