Wetswijziging Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

25 okt 2017

Het huwelijksvermogensrecht gaat op de schop. Momenteel is het zo geregeld dat iedereen standaard zonder huwelijkse voorwaarden, en aldus in algehele gemeenschap van goederen, in het spreekwoordelijke huwelijksbootje stapt. Sinds 2014 is er echter een wetsvoorstel (Beperking wettelijke gemeenschap van goederen ) aanhangig gemaakt dat verandering in dit stelsel zal aanbrengen. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2018 eenieder standaard trouwt in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit uiteraard uitsluitend indien er geen andersluidende huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Alleen het vermogen dat de echtgenoten gedurende het te sluiten huwelijk opbouwen, zal in de gemeenschap vallen. Hetgeen verkregen is voor de huwelijkssluiting zal daar voortaan buiten vallen. Dit is van belang bij uw echtscheiding en een advocaat van SnelEchtScheiden.nl kan u daarbij helpen.

Dat voormeld wetsvoorstel grote veranderingen met zich brengt, volgt uit het gegeven dat de meerderheid van de mensen trouwt zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Momenteel leidt dit ertoe dat er door de huwelijkssluiting een algehele gemeenschap van goederen ontstaat waarin ook het privévermogen van de toekomstige echtgenoten valt.

Het moge duidelijk zijn dat voormeld voorstel in veel gevallen ingrijpende wijzigingen met zich brengt en dat het meer dan eens van belang is dat voor de huwelijkssluiting wordt vastgelegd welk vermogensbestanddeel aan wie toebehoort. Indien er immers bij een eventuele echtscheiding een geschil bestaat over het eigendom van bepaalde goederen, brengt dit met zich dat de ex-echtlieden dienen te bewijzen dat het goed aan diegene toebehoort. Lukt dit niet, dan wordt het goed gemeenschappelijk geacht. Verder is in het wetsvoorstel een uitdrukkelijke regeling opgenomen over het ondernemingsvermogen. Indien een van de toekomstige echtgenoten reeds voor de huwelijkssluiting een eigen onderneming bezit, dan valt ook die onderneming niet in de gemeenschap van goederen.

Voor reeds gesloten huwelijken, blijft het huidige huwelijksvermogensrecht van toepassing. Gezien het bovenstaande is het meer dan eens van belang dat u zich goed laat informeren voordat u een huwelijk sluit. Wij zullen in ieder geval de ontwikkelingen van het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen op de voet volgen en u op de hoogte houden van de actuele status hieromtrent.

Heeft u vragen over voorgaand artikel of heeft u vragen over uw (mogelijke) echtscheiding? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag en proberen u altijd te woord te staan. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005

SnelEchtScheiden,nl: snel, goedkoop en deskundig samen scheiden.

 

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden