Wetswijziging kinderalimentatie

12 mrt 2016

Verandert de alimentatie ten gevolge de nieuwe wet Wet hervorming kindregelingen?

De kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige.  Het minimum van de behoefte en draagkracht is de te betalen kinderalimentatie.

Bij de berekening van de draagkracht van de alimentatiegerechtigde wordt het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen. Omdat met ingang van 1 januari 2015 door de bovengenoemde nieuwe wet het kindgebonden budget omhoog is gegaan (met de zogenoemde alleenstaande ouderkop) gaat  het inkomen van de alimentatiegerechtigde dus omlaag. Veelal betekent dit dat de alimentatieplichtige dus minder alimentatie hoeft te voldoen.

De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt ook beïnvloed door de nieuwe wet.  Vanaf 1 januari 2015 vervalt de post ‘uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar’ oftewel de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie vervalt. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat de man er financieel op achteruit gaat en zijn draagkracht minder wordt.

De nieuwe wet Wet hervorming kindregelingen kan dus invloed hebben op de draagkracht en daarmee op de te betalen kinderalimentatie. Maar ook kan de wet invloed hebben op de partneralimentatie. Als namelijk de kinderalimentatie omlaag gaat, kan ruimte ontstaan om (meer) partneralimentatie te betalen.

Met de invoering van de nieuwe wet zijn nog andere fiscale maatregelen ingevoerd die ook invloed kunnen hebben op de alimentatie. Zo is bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Het voert te ver om alle maatregelen hier te vermelden.

Gezien de hoeveelheid veranderingen is het aan te bevelen na te gaan of in uw geval de alimentatie moet worden aangepast.  Bij voorkeur in onderling overleg met de alimentatieplichtige. Mocht een aanpassing van de alimentatie nodig zijn, leg deze dan vast in een overeenkomst. Als er geen overeenkomst wordt bereikt of geen overleg mogelijk is, kan de rechtbank (via de advocaat) worden ingeschakeld.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of heeft u een gespecialiseerde advocaat voor uw echtscheiding nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden