Wetsvoorstel wijziging kinderalimentatie

20 sep 2016

Eerder dit jaar is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de regels omtrent kinderalimentatie aan te passen. Met deze verandering wil men voortaan de berekening van kinderalimentatie in de wet opnemen. Ook is voorgesteld om de duur van de kinderalimentatie te beperken totdat het kind de leeftijd van 18 heeft bereikt, met hierbij de uitzondering dat wanneer het kind studeert of naar school gaat er een recht op alimentatie ontstaat totdat het kind 23 jaar is geworden. Ook is er gesproken over een wettelijk minimumbedrag aan kinderalimentatie.

 

Voorts is in het huidige stelsels bepaald dat de ouder verplicht is om kinderalimentatie te betalen totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. In sommige gevallen kan de alimentatieverplichting worden verlengd, bijvoorbeeld indien het kind na zijn of haar 21e verjaardag nog steeds behoeftig is (denk hierbij als voorbeeld aan een gehandicapt kind). Ook is er momenteel geen minimumbedrag voor kinderalimentatie opgenomen in de wet.

 

Afgelopen periode is de rol van de ouders na de scheiding enorm veranderd. Vroeger was het doorgaans zo dat de vader kostwinner was en dat de moeder voor de kinderen zorgde, met als gevolg dat na een scheiding de vader vaak kinderalimentatie betaalde. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat er een co-ouderschapsregeling wordt afgesproken waarbij beide ouders de helft van de zorg voor de kinderen op zich nemen. Dit vraagt uiteraard om wijzigingen aan te brengen in het systeem van kinderalimentatie.

 

Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen, kijken rechters momenteel vooral naar de draagkracht van de ouders en de behoefte van het kind. Deze behoefte van het kind is niet in de wet opgenomen, maar wordt bepaald door de rechters welke zich baseren op de niet-bindende Tremanormen-richtlijnen. Het staat rechters echter vrij om hiervan af te wijken. Dit met alle onduidelijkheid voor ouders van dien.

 

Het doel van het wetsvoorstel is gelegen in het transparanter, en daarmee voor partijen vaak eerlijker, maken van de berekening van de kinderalimentatie. Dit wordt gepoogd te bereiken door een en ander een wettelijke grondslag te geven. Indien het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal dit alleen van toepassing zijn op nieuwe gevallen.

 

Kortom, wanneer dit initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen, dan geeft dit ouders meer inzicht in de wijze waarop het alimentatiebedrag wordt bepaald. Ook de veranderde maximumleeftijd heeft gevolgen. Wanneer het initiatiefwetsvoorstel is aangenomen, zullen wij u daarover uiteraard nader informeren. Wij adviseren u graag over de mogelijke gevolgen in uw specifieke situatie.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

 

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden