Vervangende toestemming van de rechtbank bij verhuizing

18 jun 2016

Het gerechtshof Amsterdam heeft 1 maart 2016 uitspraak gedaan over het verlenen van vervangende toestemming bij een verhuizing van een van de ex-partners.[1] Man en vrouw zijn, na een huwelijk van 9 jaar, in 2015 gescheiden en hebben gezamenlijk gezag over hun twee kinderen. In de convenant zijn partijen o.a. de volgende zorgregeling overeengekomen: de kinderen verblijven iedere woensdagmiddag na school tot donderdagochtend en één weekend per 14 dagen bij de man.

 

De vrouw wil naar gemeente B verhuizen om dichter bij haar werk te wonen en zo haar reistijd te beperken. Het huurcontract van de vrouw in gemeente A loopt af en volgens haar is het onwaarschijnlijk dat zij vervangende woonruimte in gemeente A zal vinden. In het kader van de verhuizing wil de vrouw de omgang van de man van woensdagmiddag tot donderdagochtend beperken tot alleen de woensdagmiddag. De man is van mening dat er geen noodzaak is dat de vrouw naar gemeente B verhuist. Daarnaast wenst de man zijn zorgtaak voor de kinderen uit te breiden.

 

Bij de beoordeling moet het hof alle omstandigheden van het geval en de belangen van de betrokkenen in aanmerking nemen en meewegen. Het hof beslist zoals hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

In casu gaat het om enerzijds het belang van de vrouw om met de kinderen naar gemeente B te verhuizen en anderzijds het belang van de man om op gelijke wijze zorg te dragen voor de kinderen en de kinderen in zijn directe omgeving te zien opgroeien.

 

Het hof is van oordeel dat de noodzaak van de vrouw om naar gemeente B te verhuizen onvoldoende is komen vast te staan. De vrouw heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij wegens gebrek aan passend werk of vervangende woonruimte genoodzaakt is om naar gemeente B te verhuizen. Het is hierbij van belang dat de werksituatie in gemeente B, gezien het tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst, onzeker is.

Tevens acht het hof de beperking van de omgangregeling belastend en niet in belang van de kinderen. Het hof is uiteindelijk van oordeel dat het belang van de kinderen om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen alsmede de huidige zorgregeling met de man voort te zetten en het belang van de man om op de huidige wijze invulling te geven aan zijn vaderrol, zwaarder wegen dan het belang van de vrouw bij verhuizing naar gemeente B. Gezien de recente scheiding acht het hof een verhuizing in het belang van de kinderen niet wenselijk vanwege het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de woon- en sociale leefomgeving.

 

Heeft u vragen over  het verkrijgen van vervangende toestemming voor een verhuizing? Ervaar bij ons dat persoonlijk contact met de advocaat en een snelle echtscheiding wel degelijk mogelijk is. Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

[1] ECLI:NL:GHAMS:2016:740

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden