Stap drie

Indien de stukken akkoord zijn bevonden door beide partijen dient het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan te worden ondertekend door partijen.

 

De advocaat geeft er de voorkeur aan om ondertekening van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op het kantoor van SnelEchtScheiden.nl te laten plaatsvinden. Op deze wijze kan hij verifiëren dat u de bescheiden daadwerkelijk zelf ondertekent en kan hij eveneens meteen uw identiteit vaststellen.

 

U kunt er voor kiezen apart van elkaar te komen op verschillende momenten.

 

De advocaat dient vervolgens een verzoek bij de rechtbank in om de echtscheiding uit te spreken en de afspraken uit het echtscheidingsconvenant op te nemen in de beschikking (uitspraak) van de rechtbank. De rechtbank zal gemiddeld na 4 tot 8 weken beschikking wijzen.

 

Stap vier

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden