Special van televisieprogramma ‘De Monitor’ over vechtscheidingen

14 feb 2017

Meer dan 35.000 ouders nemen jaarlijks de beslissing om een punt achter hun relatie te zetten. Dientengevolge krijgen jaarlijks zodoende 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Gelukkig komen de meeste ouders er, al dan niet onder begeleiding van een advocaat of mediator, in redelijk overleg samen uit en zijn zij in staat om dingen in onderling overleg te regelen.

 

Bij een echtscheiding of verbreking van een relatie komt immers een hoop kijken en er dienen over meerdere zaken afspraken gemaakt te worden. Niet alleen moeten het huis en de inboedel verdeeld worden, ook dienen er afspraken gemaakt te worden over (zaken omtrent) de kinderen. Doorgaans worden deze afspraken vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan dat beide ouders in onderling overleg dienen op te stellen en moeten ondertekenen. Zoals gezegd komen veel ouders er hier samen, en in goed overleg, uit.

 

Helaas is echter gebleken dat het steeds vaker misgaat. De scheiding verandert dan al snel in een zogenaamde vechtscheiding en de strijd tussen de ouders barst los. Naar schatting lukt het twintig procent van de ouders niet om er in onderling uit te komen. Dat dit vaak schade berokkend aan de kinderen is iets waar de ouders vaak niet meer bij stil staan.

 

Televisieprogramma De Monitor heeft zodoende onderzoek gedaan naar conflictscheidingen en zij stelt de vraag hoe een en ander in Nederland is geregeld en vraagt zich af of ouders die hun kinderen niet meer zien genoeg middelen hebben als de andere ouder niet meewerkt aan een omgangsregeling.

 

Wij van SnelEchtScheiden proberen ouders bij een (echt)scheiding altijd zo te begeleiden dat de belangen van de kinderen voorop worden gesteld. Helaas blijkt dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Ook dan blijven wij echter proberen om de belangen van de kinderen op de voorgrond te plaatsen. Indien u benieuwd bent naar voormelde documentaire kunt u deze bekijken door op deze link te klikken.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden