Scheiding van tafel en bed

23 sep 2016

Naast de echtscheiding en de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Hierbij kiezen ex-partners ervoor om gescheiden van elkaar verder te leven. Deze vorm van scheiden wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt aangezien het niet langer verplicht is om gedurende het huwelijk samen te wonen. De voornaamste reden om een verzoek in te dienen voor een scheiding van tafel en bed is doorgaans gelegen in geloofsovertuiging. Voorts kan men een scheiding van tafel en bed uitsluitend aanvragen indien iemand getrouwd is, en dus niet wanneer iemand een geregistreerd partnerschap is aangegaan, en tevens zijn, na een scheiding van tafel en bed, de ex-partners juridisch gezien nog getrouwd ook al leven zij niet langer samen.

 

Indien de ex-partners in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt de huwelijksgoederengemeenschap bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden en zodoende dient de huwelijksgoederengemeenschap te worden verdeeld. Hoewel een scheiding van tafel en niet als een officiële scheiding wordt gezien, is de procedure vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure en dient een advocaat een verzoek in te dienen op grond van duurzame ontwrichting van de relatie. Tevens is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien er minderjarige kinderen in het spel zijn en dient de scheiding van tafel en bed te worden opgenomen in het huwelijksgoederenregister. Na een scheiding van tafel en bed zijn de bezittingen en inkomens van de ex-partners niet langer gemeenschappelijk. Wel loopt het ouderlijk gezag door. Tevens is het ten slotte toegestaan om met een nieuwe partner samen te gaan wonen, alleen mogen zij gedurende hun scheiding van tafel en bed niet opnieuw huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 

Ex-partners kunnen ervoor kiezen om de rest van hun leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om de scheiding van tafel en bed te beëindigen en het huwelijk officieel te laten ontbinden. Wel zijn hieraan uiteraard nadere regels verbonden. Wanneer ex-partners toch samen verder willen, bestaat er de mogelijkheid om het huwelijk weer te laten herleven als ware er geen scheiding van tafel en bed uitgesproken.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

 

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden