Ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechter

2 jan 2017

In Nederland kunnen partners hun relatie juridisch vastleggen. Dit kan onder meer door middel van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap kan onder andere worden ontbonden via de rechter. Hoe dit in z’n werk gaat wordt in dit nieuwsbericht nader toegelicht.

 

De procedure start met indiening van een verzoekschrift, waarvoor de advocaat zorgdraagt. Voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechter zijn geregistreerde partners dus verplicht een advocaat in te schakelen. Zij kunnen ervoor kiezen gezamenlijk een advocaat in te schakelen wanneer zij het eens zijn over hoe zij de zaken willen regelen. Is dit niet het geval dan kunnen de geregistreerde partners allebei een eigen advocaat inschakelen.

 

Spullen en financiële zaken dienen de geregistreerde partners te verdelen en te verrekenen. Hoe dat gebeurt is afhankelijk van hetgeen de partners hebben afgesproken bij het aangaan van het geregistreerd partnerschap. De verdeling en verrekening kan samen met de advocaat worden geregeld. Lukt dit niet dan beslist de rechtbank hierover. Tevens kan ervoor gekozen worden om de verdeling en verrekening op een later tijdstip af te wikkelen en hiervoor een aparte procedure te starten. Let wel op dat voor een aparte procedure ook apart betaald dient te worden.

Wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn dient er bij het verzoekschrift een ouderschapsplan meegestuurd te worden. In dat plan moet worden vastgelegd hoe de geregistreerde partners na de ontbinding zorgdragen voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en de kosten daarvan. Daarnaast kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar door de rechtbank worden opgeroepen voor een kindgesprek. De ouders mogen hierbij niet aanwezig zijn. In plaats van een kindgesprek kan het kind er ook voor kiezen een brief te versturen. Bij kinderen van 16 en 17 jaar wordt tevens gevraagd naar hun mening over de kinderalimentatie.

 

De procedure voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als de procedure voor de echtscheiding via de rechter.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden