Kinderalimentatie

Na de echtscheiding blijft u als ouder financieel verantwoordelijk voor de opvoeding en het levensonderhoud van uw kinderen. Kinderalimentatie wordt tegenwoordig de bijdrage in de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen genoemd. Het betreft een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder voor de kosten van het kind. Vaak betekent dit in de praktijk dat de ouder waar de kinderen niet woonachtig zijn een bijdrage voldoet aan de andere ouder.

 

De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.

 

Om te berekenen aan welk bedrag de kinderen behoefte hebben, moeten eerst de kosten (oftewel de ‘behoefte’) van het kind of de kinderen worden berekend. Deze kosten moeten de ouders verdelen naar rato van hun inkomen. Hierbij wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt van het inkomen van beide ouders.

Om te berekenen welk bedrag de alimentatieplichtige dient te betalen, moet een zogenaamde ‘draagkrachtberekening’ worden gemaakt. In ieder geval hoeft hij of zij niet meer te betalen dan waar de kinderen behoefte aan hebben.

 

Wat kost een kind?

Om de kosten van het kind of de kinderen te bepalen, wordt als uitgangspunt genomen: de levensstandaard van het kind op het moment dat de ouders nog bij elkaar waren. Het idee daarachter is dat het kind er financieel niet de dupe van mag worden dat zijn ouders uit elkaar gaan.

 

Om de behoefte van een kind te bepalen zijn er tabellen opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in samenwerking met het Nibud. Deze worden elk jaar gepubliceerd in het zogenaamde Tremarapport. Aan de hand van het netto inkomen van de ouders gedurende de relatie wordt de behoefte van het kind bepaald.

 

Nadat de behoefte van de kinderen is bepaald dient er door middel van een draagkrachtvergelijking te worden vastgesteld of de ene ouder een bijdrage aan de andere ouder dient te voldoen voor de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen (kinderalimentatie).

 

Als kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn ze officieel meerderjarig. Hiermee vervalt de plicht als ouders om voor hun kinderen te zorgen echter niet. Tot hun 21e dienen de ouders in die periode nog te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en hun studie.

Relevante publicaties SnelEchtScheiden.nl:

13-12-2015: kinderalimentatie en kindgebondenbudget
12-12-2015: Wet hervorming kindregelingen

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden