Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

9 feb 2016

Wat verandert er als het kind waarvoor kinderalimentatie wordt betaald / ontvangen, 18 jaar wordt. Voor de bespreking gaan we uit van een situatie waarin het kind bij zijn moeder woont. En verder nemen we aan dat bij de echtscheiding de rechter heeft beslist dat de vader kinderalimentatie dient te betalen.

Vóór het bereiken van de 18-jarige leeftijd voorzien de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Vanaf het moment van meerderjarig worden (18 jaar) zijn de ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van de meerderjarige. Deze verplichting houdt volgens de wet op bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Algemeen geldt dat een meerderjarige (zoals iemand van 18) zelfstandig zijn aanspraken op een bijdrage voor levensonderhoud en studie te gelde kan maken jegens zijn ouders. In de wet staat dat de door de rechter vastgestelde kinderalimentatie voor een minderjarige met ingang van de datum van het meerderjarig worden voor die meerderjarige geldt. De meerderjarige ontvangt de bijdrage rechtstreeks. Voor de vader (vaak degene die de kinderalimentatie betaalt) houdt dat in dat hij de alimentatie vanaf de datum van meerderjarig worden, rechtstreeks aan de meerderjarige overmaakt. Tot aan zijn achttiende wordt de alimentatie aan de moeder overgemaakt.

Bij het optreden in gerechtelijke procedures over alimentatie werkt het meerderjarig worden als volgt uit. In een gerechtelijke procedure treedt de meerderjarige als zelfstandige partij op. Uiteraard kan de meerderjarige een ouder machtigen voor hem op te treden; maar zonder machtiging kan de ouder in de procedure niet namens de meerderjarige optreden. De ouder kan zonder machtiging dus ook niet om alimentatie voor de jong-meerderjarige verzoeken.  Dit is vooral belangrijk als tijdens een gerechtelijke procedure het betrokken kind meerderjarig wordt: dan dient afgevraagd te worden of de meerderjarige vanaf dat moment nog als partij deelneemt en of de oorspronkelijke partijen nog steeds partij zijn. Een machtiging kan dan uitkomst bieden ter voorkoming dat een partij niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Ook de reden voor de procedure verandert; voorbeelden: een verzoek van de moeder tot wijziging kinderalimentatie verandert in een verzoek van de jong-meerderjarige tot wijziging alimentatie; een verzoek van de vader jegens de moeder tot wijziging kinderalimentatie verandert in een verzoek van de vader jegens de jong-meerderjarige tot wijziging alimentatie. Dus zowel een verandering in partijen als in de reden. Wees daarop bedacht.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden