Betekent co-ouderschap verdeling van de helft van de tijd van de kinderen?

2 jun 2016

Bij echtscheiding kunnen ouders besluiten om de zorg voor de kinderen gelijk te verdelen: zij kiezen dan voor co-ouderschap. Blijft dan bij omgang het kind precies even lang bij de een als bij de andere ouder? Hoeft er bij co-ouderschap geen kinderalimentatie te worden betaald?

Onderstaande gaat uit van een echtscheiding met een kind. Bij co-ouderschap kiezen ouders er voor om de zorg voor het kind gelijk te verdelen. Dat vraagt respect voor elkaar: want met degene van wie je gescheiden bent, moet je in dat geval overleggen in zijn/haar rol als ouder van je kind. Het leven van het kind speelt zich namelijk af bij beide ouders zodat zij moeten weten wat er speelt in het leven van het kind.

Voor het kind betekent co-ouderschap meestal dat hij/zij evenveel bij de ene ouder als bij de andere doorbrengt. Of dat is: een week bij de een gevolgd door een week bij de ander, of om de drie dagen wisselen etc. hangt af van de omstandigheden. Er is geen standaardregel. Ook is het niet nodig dat de omgang met de een precies even lang duurt als met de ander.

Zo’n omgangsregeling vraagt wel dat de ouders dicht bij elkaar wonen. Vooral om te voorkomen dat er twee sociale omgevingen ontstaan waarin het kind verkeert. Zijn vriendjes en vriendinnetjes willen niet afhankelijk zijn van een omgangsregeling: zij willen bij afspreken niet hoeven te onthouden bij welke ouder het kind is.

Ouders moeten beseffen van het kind co-ouderschap kan ervaren alsof hij/zij in twee woningen leeft; geen woning is feitelijk hoofdverblijf en hij/zij verhuist telkens.

Bij het delen van de zorg spreken ouders af welke kosten worden gedeeld en welke niet. Kosten die niet worden gedeeld zijn kosten voor de huishouding (zoals huur, telefoon, boodschappen). Kosten die wel worden verdeeld zijn kosten als abonnementen, verzekeringen, schoolkosten etc. De verdeling hangt af van de financiële positie van beide ouders. Als de ouders ongeveer evenveel verdienen kunnen de kosten bij helfte worden verdeeld of naar het aantal dagen verblijf in het huishouden.

Als de financiële posities zeer verschillen kan kinderalimentatie worden afgesproken. Met het vergelijken van de draagkracht van elke ouder wordt bepaald wie wat aan de ander betaalt. Regelmatig zal inzage in elkaars financiële positie nodig zijn om de kinderalimentatie eventueel bij te stellen.

Co-ouderschap vraagt na de scheiding voortdurend overleg over zorg, omgang en alimentatie en is niet voor alle gescheiden ouders weggelegd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Ervaar bij ons dat persoonlijk contact met de advocaat en een snelle echtscheiding wel degelijk mogelijk is. Neem gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden