Gratis scheiden

Tegenwoordig bieden veel partijen aan om de echtscheiding gratis te regelen. Let hierbij goed op de kleine lettertjes want vaak komt het er op neer dat u toch een bijdrage dient te voldoen. SnelEchtScheiden.nl wil tegemoet komen aan de vraag naar gratis echtscheidingen en heeft voor gratis scheiden een nieuwe procedure in het leven geroepen. Hierna kunt u zien hoe deze optie werkt.

 

Om in aanmerking te komen voor de optie gratis scheiden mag uw verzamelinkomen over 2015 niet hoger zijn dan € 18.700 euro (voor alleenstaanden) of € 26.000,00 (voor gehuwden). Is uw verzamelinkomen wel hoger dan is het niet mogelijk om gratis te scheiden via SnelEchtScheiden.nl.

 

De advocaat van SnelEchtScheiden.nl zal een toevoeging (subsidie) voor u allebei aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Indien u allebei in aanmerking komt voor een toevoeging bestaat er de mogelijkheid dat u gratis kunt scheiden.

 

Dit kan op twee manieren. U dient allereerst de aan u opgelegde eigen bijdrage en griffierecht in te dienen bij uw gemeente met het verzoek deze voor u te voldoen inzake bijzondere bijstand. De gemeente betaalt in beginsel uw eigen bijdrage en griffierecht terug, zodat de echtscheiding voor u gratis is.

 

Indien u allebei wel de minimale eigen bijdrage krijgt opgelegd en niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand zal SnelEchtScheiden.nl de eigen bijdrage en het griffierecht niet in rekening brengen.

De echtscheiding is dan helemaal gratis voor u.

 

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden