Geldproblemen bij jeugdzorginstellingen

19 apr 2016

In het Eindhovens Dagblad van maandag 18 april 2016 valt te lezen dat geldzorgen ertoe leiden dat 40% van de aanbieders van jeugdzorg in de financiële problemen komt. Uit onderzoek van de samenwerkende organisaties op dit vlak (het BGJZ) blijkt dat de voornaamste reden hiervan is dat de gemeenten betalingsachterstanden oplopen bij de jeugdzorginstellingen.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) geeft aan dat deze problemen bekend zijn en wijt deze problemen aan de onlangs doorgevoerde hervormingen op het gebied van de jeugdzorg.

Naast de betalingsachterstanden van gemeenten worden deze geldproblemen ook veroorzaakt doordat jeugdzorginstellingen sinds de hervormingen zelf ook extra kosten moeten maken. Zij wijten een groot deel van deze liquiditeitsproblemen dan ook aan de administratieve rompslomp die de genoemde hervormingen met zich hebben meegebracht. Door de hervormingen moeten immers allerlei nieuwe contracten worden afgesloten en ook het innen van de rekeningen brengt extra werk, en dus extra kosten, met zich mee.

 

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), welke in het leven is geroepen om de problemen die zich voordoen bij het veranderde stelsel van jeugdzorg te monitoren, stelt dat de liquiditeitspositie van aanbieders door de genoemde oorzaken onder druk staat. Instellingen zijn bang dat de banken moeilijk gaan doen als duidelijk wordt dat er betalingsachterstanden ontstaan. Als gevolg hiervan kunnen gemeenten dan hun betalingen weer frustreren met het gevolg dat er helemaal geen geld meer binnenkomt bij de jeugdzorginstellingen. Dit met alle gevolgen van dien. Uit het artikel blijkt echter wel dat de hulporganisaties tot het uiterste zullen gaan om goede jeugdzorg te kunnen (blijven) leveren. De genoemde geldproblemen zullen er immers niet direct toe leiden dat de zorg die aan de kinderen wordt verleend in gevaar komt.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een advocaat van SnelEchtScheiden.nl. E-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel 0499-748005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden