Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een officiële overeenkomst die opgesteld wordt door een advocaat of notaris. In deze overeenkomst worden de afspraken en beslissingen tussen u en uw partner met betrekking tot de echtscheiding vastgelegd. Het echtscheidingsconvenant wordt gelijktijdig met het echtscheidingsverzoek door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Alleen een advocaat kan een echtscheiding indienen bij de rechtbank. Zonder advocaat kunt u dus niet scheiden.

De rechtbank bekrachtigt de afspraken waardoor u en uw partner verplicht zijn zich aan de in het echtscheidingsconvenant opgenomen afspraken te houden. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar kan wel zorgen voor een snelle afwikkeling.

Willen U en uw partner een echtscheidingsconvenant opstellen, dan moeten er in ieder geval afspraken gemaakt worden over de volgende onderwerpen:

  • Bij minderjarige kinderen moet er een ouderschapsplan opgesteld worden: in een ouderschapsplan dienen afspraken te staan over de zorg en opvoeding van minderjarige kinderen. U en uw partner bepalen zelf over de invulling van het ouderschapsplan. Er moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorg en opvoeding, omgang met het kind(eren), kosten van de verzorging en opvoeding van het kind (kinderalimentatie), informatie uitwisseling over de ontwikkeling van het kind en hoe u en uw partner in de toekomst beslissen over belangrijke zaken omtrent het kind.

 

  • Partneralimentatie: er dient te worden beoordeeld of u of uw partner behoefte heeft aan partneralimentatie en vervolgens moet er gekeken worden of de ander voldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te kunnen betalen. Is dit het geval kunnen u en uw partner afspraken maken over wie partneralimentatie betaalt, de hoogte van de alimentatie en de duur hiervan. Ook kunt u afspraken maken in welke situaties er om wijziging van de hoogte van de partneralimentatie gevraagd kan worden. Wanneer u er niet uitkomt zal de rechter besluiten of er recht is op partneralimentatie en de hoogte en lengte hiervan berekenen.In het echtscheidingsconvenant kunt u afspreken dat u geen aanspraak wilt maken op partneralimentatie  en dus van dit recht afstand doet. Tevens kunt u de duur van de te betalen alimentatie limiteren naar bijvoorbeeld 2 of 5 jaar.

 

  • Echtelijke woning: afspraken omtrent de echtelijke woning hangen af van het feit of u en uw partner een koopwoning of een huurwoning hebben. In beide gevallen moet er besloten worden wie in de echtelijke woning blijft wonen en dus het huurrecht van de huurwoning verkrijgt of de koopwoning zal overnemen. Hierbij is van belang dat de andere partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen door de hypotheekverstrekker.Bij een koopwoning dient er allereerst te worden bekeken hoe de woning gefinancierd is en wat de huidige waarde is. Hebben u en uw partner de woning gezamenlijk gekocht of er beide in geïnvesteerd dan moeten er afspraken gemaakt worden over de financiële afwikkeling. Zijn er niet voldoende financiële middelen dan zal het huis verkocht moeten worden. Het geld of de schuld welke overblijft na het aflossen van de hypotheek wordt in beginsel tussen beide partners verdeeld.

 

  • Afwikkeling en verdeling boedel: bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of met huwelijkse voorwaarden? U dient afspraken te maken welke zaken wie mag houden na de echtscheiding. Dit betreft o.a. de inboedel, spaargeld, auto’s enzovoorts.

 

  • Inventarisatie en verdeling van de financiële middelen: Heeft u naast bezittingen ook schulden? Ook dan zullen u en uw partner afspraken moeten maken over de verdeling hiervan.

 

  • Pensioenrechten: U en uw partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door beiden tijdens het huwelijk is opgebouwd. U en uw partner kunnen hier echter andere afspraken over maken in de echtscheidingsconvenant, zoals een verrekening of verevening.

Met bovenstaande informatie heeft u al een idee wat er dient te worden afgesproken gedurende een echtscheiding. Mocht u vragen hebben kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen door een email te sturen naar info@snelechtscheiden.nl of te bellen naar 0499 – 748 005

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden