Echtscheiding: wat nu?

23 jan 2016

Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het van belang dat de partners de bijstand inroepen van een advocaat dan wel een mediator. De partners hebben hierbij de keuze om ieder te kiezen voor een eigen advocaat die hun persoonlijke belangen behartigt. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om de bijstand in te roepen van één gezamenlijke advocaat/mediator die niet alleen naar de persoonlijke belangen van partijen kijkt, maar ook de gezamenlijke belangen behartigt.

Een echtscheiding vereist de tussenkomst van een rechter, die de echtscheiding uiteindelijk formeel uitspreekt. Voor het zover is, dienen partijen afspraken te maken. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over wie er voor de kinderen gaat zorgen, hoe de omgang met de kinderen plaats vindt, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen worden  verdeeld. Deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken partijen onderling vastleggen voordat zij naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de echtscheiding kan worden afgewikkeld.

Partijen kunnen deze afspraken enkel en alleen door een advocaat laten indienen bij de rechtbank, met het verzoek de overeengekomen afspraken op te nemen in de beschikking van de rechtbank. Indien partijen geen gezamenlijke afspraken kunnen maken, dient één partij middels een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. De andere partij zal vervolgens middels een advocaat een verweerschrift indienen. Na deze schriftelijke ronde zal de rechtbank partijen willen horen gedurende een mondelinge behandeling, waarna de rechtbank een beschikking zal wijzen met de afspraken welke zij in goede justitie juist acht.

SnelEchtScheiden kan partners bijstaan bij het opstellen en indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Het volledige traject wordt begeleid door dezelfde advocaat, waarbij partijen vooraf contact kunnen opnemen om dit traject te bespreken.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden