Benodigde gegevens echtscheiding

De rechtbank neemt een verzoek tot echtscheiding alleen in behandeling als bijgaande bescheiden zijn bijgevoegd bij het verzoekschrift tot echtscheiding:

  • Echtscheidingsconvenant
  • Ouderschapsplan (als er sprake is van minderjarige kinderen)
  • Afschrift paspoort/identiteitsbewijs echtgenoten
  • Uittreksel uit het huwelijksregister
  • Uittreksel van de minderjarige kinderen uit het geboorteregister

Hier vindt u alle informatie over de afspraken welke u kunt en dient te regelen in het echtscheidingsconvenant. Een voorbeeld van een ouderschapsplan vindt u hier, zodat u deze met uw partner kunt doornemen en hieromtrent afspraken kunt maken.

 

De rechtbank neemt een verzoek tot echtscheiding alleen in behandeling als ook een uittreksel uit het huwelijksregister en een uittreksel van de minderjarige kinderen uit het geboorteregister zijn bijgevoegd. SnelEchtScheiden.nl dient deze bescheiden dus van u te ontvangen alvorens het verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend.

 

Deze uittreksels mogen niet ouder zijn dan drie maanden. De gemeente zet de datum op het uittreksel, zodat de rechtbank kan zien of het een recent uittreksel betreft.

Het uittreksel uit het huwelijksregister kunt u verkrijgen bij de gemeente waarin u bent gehuwd.

Het Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen kunt u verkrijgen bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden