Beëindiging met wederzijds goedvinden van het geregistreerd partnerschap via de ambtenaar van de burgerlijke stand

28 dec 2016

In Nederland kunnen partners hun relatie juridisch vastleggen. Dit kan onder meer door middel van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap kan onder andere worden beëindigd met wederzijds goedvinden via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe dit in het werk gaat wordt in dit nieuwsbericht nader toegelicht.

 

Een geregistreerd partnerschap kan slechts worden beëindigd via de ambtenaar van de burgerlijke stand indien er geen minderjarige kinderen in het spel zijn. Indien geregistreerde partners ervoor kiezen hun geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden te beëindigen dienen zij een overeenkomst en een verklaring te overleggen. Opmerking verdient dat er een wezenlijk verschil zit tussen de overeenkomst en de verklaring. In artikel 80c lid 1 onder c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de geregistreerde partners een verklaring dienen over te leggen. Uit die verklaring moet blijken dat zij een overeenkomst hebben gesloten die verband houdt met de beëindiging van het geregistreerde partnerschap en op welk tijdstip deze overeenkomst is gesloten. De verklaring dient door de geregistreerde partners en één of meer advocaten of notarissen te zijn ondertekend.

 

Artikel 80d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ziet op de overeenkomst. Uit deze overeenkomst moet blijken dat partijen wensen om het geregistreerde partnerschap te beëindigen. De grond voor beëindiging van het geregistreerde partnerschap is hetzelfde als dat van een huwelijk te weten, duurzame ontwrichting. Op grond van artikel 80d lid 1 sub a t/m d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek moet de overeenkomst naast de verklaring ten minste bevatten:

  • Sub a: een regeling omtrent de partneralimentatie;
  • Sub b: een regeling omtrent de woning;
  • Sub c: de verdeling van enige gemeenschap;
  • Sub d: de verevening of verrekening van de pensioenrechten.

 

De vereisten voormeld niet limitatief. Geregistreerde partners kunnen er zelf voor kiezen of zij wel of geen regelingen in de overeenkomst laten opnemen. Indien zij ervoor kiezen om wel een overeenkomst op te stellen, dan dienen ten minste de hiervoor genoemde regelingen in deze overeenkomst te zijn opgenomen.

 

De advocaat of notaris draagt zorg voor de verzending van de verklaring naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vervolgens dient de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap is beëindigd wanneer de overeenkomst is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Opmerking verdient dat de verklaring binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst naar de ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn verstuurd. Indien dit niet het geval is, dan wordt de verklaring niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

 

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden