Alimentatie indexering 2016

15 jan 2016

Veelal gaan in het nieuwe jaar premies, uitkeringen omlaag en veranderen tarieven. Hoe zit dat eigenlijk met de alimentatie?

 

Alimentatie wordt in veel gevallen vastgesteld door de rechter. De rechter kan daarbij dan ook uitspreken dat de alimentatie bij de overgang naar een nieuw jaar omhoog gaat met een bepaald percentage. Als de rechter over een verhoging niets uitspreekt, wil dat niets zeggen. In de wet staat namelijk dat de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd met een bepaald percentage: de zogenoemde wettelijke indexering.

 

De verhoging wordt jaarlijks in oktober door het kabinet bepaald en vervolgens in de Staatscourant en andere dagbladen en tijdschriften gepubliceerd. Door die publicaties kan en behoort iedereen te weten hoeveel de verhoging is. Voor het jaar 2016 is recent afgesproken dat de alimentatie met 1,3 % omhoog gaat. Dat betekent dus dat als de rechter in de beschikking in 2015 de alimentatie op € 100,00 per maand heeft bepaald, de alimentatie in 2016 per maand € 101,30 wordt. Let er op dat u de verhoging op het juiste bedrag toepast: als bijvoorbeeld de alimentatie in 2014 is vastgesteld, moet u eerst de verhoging voor het jaar 2015 toepassen en daarna die van 2016.

 

Rekenvoorbeeld: stel in 2014 werd de alimentatie op € 100,00 per maand bepaald. Omdat voor 2015 de verhoging 0,8 % bedroeg, was in 2015 per maand de alimentatie € 100,80. Vervolgens wordt in 2016 de alimentatie tengevolge de verhoging van 1,3 % per maand € 102,11. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, www.lbio.nl, staan alle verhogingen door de jaren heen vermeld. Ook kunt u met behulp van die website makkelijk laten uitrekenen wat in uw geval de verandering in de alimentatie is.

 

Vaak komt het voor dat niet de rechter de alimentatie bepaalt, maar dat partijen samen afspreken hoe hoog de alimentatie is. Partijen kunnen daarbij ook afspreken dat de alimentatie bij de jaarwisseling niet verandert. Dat moet dan wel duidelijk worden vermeld in de afspraak: schriftelijk en door beide partijen ondertekend. Als partijen niets afspreken, geldt toch dat de alimentatie jaarlijks omhoog gaat! Mocht de betalende partij niet bereid zijn de verhoging toe te passen, schakel dan bovengenoemde Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen via haar website www.lbio.nl, in of een deurwaarder of advocaat (zoals ondergetekende). Wacht niet te lang want na vijf jaar vervalt het recht de verhoging te vorderen.

 

Tenslotte: let er op dat de verhoging net als de alimentatie voorafgaand aan de maand waarop de alimentatie betrekking heeft, wordt betaald. Het kan zijn dat vanwege het weekend de bank niet in staat is de alimentatiebedragen tijdig over te maken, maar van betalingen na de zesde van een maand kan worden gezegd dat die eigenlijk te laat zijn.

 

Samengevat: de alimentatie gaat in 2016 met 1,3 % omhoog tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden