Afname huwelijks gerelateerde behoefte door tijdsverloop

3 okt 2016

Uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt dat de huwelijks gerelateerde behoefte na verloop van tijd af kan nemen. In deze zaak zijn een man en een vrouw in 1999 in het huwelijksbootje gestapt. In 2014 is voormeld huwelijk middels een echtscheiding ontbonden. De Rechtbank Rotterdam oordeelde destijds dat de man aan de vrouw een bedrag aan partneralimentatie diende te betalen. De vrouw is tegen deze beslissing in beroep gegaan aangezien zij het niet eens was met de hoogte van het alimentatiebedrag.

 

Bij haar beoordeling ging voormeld hof uit van de navolgende feiten en omstandigheden. Partijen hebben elkaar leren kennen toen de vrouw 17 jaar oud was. Momenteel is de vrouw 39 jaar en zij heeft gedurende het huwelijk nooit hoeven werken. Tevens is zij laagopgeleid en beheerst zij de Nederlandse slecht. Ook heeft de man de vrouw nooit gestimuleerd om te gaan werken. Gelet op het bovenstaande is het Gerechtshof Den Haag van mening dat de vrouw thans niet in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en zodoende heeft zij behoefte aan de door haar verzochte bijdrage. Het hof vervolgt door te stellen dat dit echter niet wegneemt dat de vrouw op termijn in haar eigen levensonderhoud moet kunnen gaan voorzien. Dit mede gelet op de begeleiding welke zij vanuit het UWV krijgt en het gegeven dat zij momenteel bezig is om haar rijbewijs te halen.

 

Alles in overweging nemende acht het hof het redelijk om de vrouw een termijn te gunnen waarna zij in haar eigen levensonderhoud moet kunnen gaan voorzien. Het hof stelt deze termijn in redelijkheid vast op twee jaar vanaf de datum van de uitspraak. Mede gezien het feit dat de huwelijks gerelateerde behoefte van de vrouw vanwege het tijdsverloop afneemt en zij derhalve niet langer kan vasthouden aan een dergelijke behoefte, acht het hof het redelijk om de behoefte van de vrouw vooralsnog gelijk te stellen aan het minimumloon. Na het verstrijken van de gestelde periode van twee jaar, stelt het hof het alimentatiebedrag op nihil.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden